top of page

תנאי שימוש

1.כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.myashtrom.ashtrom4rent.co.il/ (להלן: "האתר") בבעלות קבוצת אשטרום בע"מ, ח"פ 510381601, מכתובת הירקון 3, בני ברק, 5120124 (להלן: "החברה"), המפעילה מתחמי מגורים להשכרה ברחבי הארץ (להלן: "המתחם" או "המתחמים", בהתאמה).  

1.2. ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "תנאי שימוש") יחולו על שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.

1.3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

1.4. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.

1.5. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 

1.6. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.7. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.

1.8. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.9. השימוש באתר ובתכנים שבו הוא "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

2.המוצרים ו/או השירותים המוצעים למשתמש

2.1.  לצורך תנאי שימוש אלה, נמכרים מעת לעת באתר מוצרים ו/או שירותים שונים המפורטים באתר (להלן ביחד: "שירותים"). המשתמש נדרש לשים לב, בין היתר, להוראות המפורטות להלן בנוגע לשירותים:

2.1.1. מכון כושר – המשתמש מתחייב כי לצורך קבלת שירותי ספורט מאת החברה במתחם בו הוא מתגורר בלבד (ככל שרלוונטי למתחם בו גר המשתמש), הוא חתם על טופס רישום למבקש להתאמן במכון כושר, וכן קרא, הסכים ומתחייב לקיים את כל התנאים המפורטים בתקנון שימוש במכון כושר המפורט באתר (להלן: "הטופס והתקנון לשירותי הספורט"), וזאת בטרם השימוש בשירותי הספורט, וימסור את הטופס והתקנון לשירותי הספורט כשהם חתומים לחברה, באמצעות האתר או באמצעות מסירה פיזית למנהל.ת הקהילה בפרויקט בטרם הגעתו לראשונה למכון הכושר ולאחר מכן יפנה למנהל.ת הקהילה בפרויקט על מנת לקבל אמצעי כניסה לחדר הכושר.

2.1.2. מועדון דיירים – המשתמש מתחייב כי לצורך קבלת שירותי מועדון דיירים במתחם מאת החברה, הוא חתם על טופס הגשת בקשה לשימוש במועדון הדיירים, וכן קרא, הסכים ומתחייב לקיים את כל התנאים המפורטים בתקנון שימוש במועדון דיירים באתר (להלן: "הטופס והתקנון לשירותי מועדון הדיירים"), וזאת בכל פעם בטרם השימוש בשירותי מועדון הדיירים, וימסור את הטופס והתקנון לשירותי מועדון הדיירים כשהם חתומים לחברה באמצעות האתר או באמצעות מסירה פיזית למנהל.ת הקהילה בפרויקט. עם ביצוע האמור, יוכל לפנות למנהל.ת הקהילה בפרויקט על מנת לקבל אמצעי כניסה למועדון הדיירים.

2.2. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של פעילויות ו/או שירותים באתר, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא שירותים מהמגוון שבאתר.

3.הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

3.1. כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש שירותים באתר:

3.1.1. המשתמש הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר. ככל שהמשתמש מזמין פעילויות ו/או שירותים עבור קטין (מתחת לגיל 18) ו/או פסול דין ו/או אדם שמונה לו אפוטרופוס (להלן ביחד: "אדם שמונה לו אפוטרופוס"), המשתמש מתחייב לעשות כן בהתאם לדין. ככל שהמשתמש איננו האפוטרופוס היחיד של האדם שמונה לו אפוטרופוס, המשתמש מתחייב כי קיבל את כל ההסכמות הנדרשות עבורו (לרבות מהאפוטרופוסים הרלוונטיים, וכן מהאדם שמונה לו אפוטרופוס עצמו), לשם ביצוע הזמנת פעילויות ו/או שירותים באתר.

3.1.2. המשתמש שוכר דירה בפרויקט שבמתחם.  

3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת פעילויות ו/או שירותים ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תנאי השימוש או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או החברה.

3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות פעילויות ו/או שירותים שהמשתמש רשאי להזמין באתר.
 

4.הזמנת שירותים באתר ורישום לאתר

4.1. ניתן לבצע הזמנת פעילויות ו/או שירותים לאחר התחברות והרשמה לאתר, וזאת באמצעות שדה "התחברות/הרשמה" באתר. כדי ליצור חשבון באתר יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמש בכניסות עתידיות לחשבון שלו. משתמש רשום באתר יכול לעקוב אחרי מצב הזמנותיו באזור האישי שלו באתר.

4.2. לאחר בחירת פעילויות ו/או שירותים והוספתם ל"סל הקניות", המשתמש יבצע את ההזמנה בהתאם להוראות המופיעות באתר. 

4.3. במסגרת ביצוע ההזמנה, על המשתמש למסור לחברה פרטים אודותיו ולבחור אמצעי תשלום. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא יהיה בידי המשתמש לבצע את ההזמנה. 

4.4. במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר המשתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי החברה. יובהר כי לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי של אמריקן אקספרס. ככל שהמשתמש בחר לשלם באמצעות כרטיס האשראי, החברה תבצע, בטרם ביצוע ההזמנה, אימות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והוראות תנאי השימוש, החברה לא תוכל לאשר את ההזמנה ללא אישור חברת האשראי, כמפורט להלן. אם יתברר כי כרטיס האשראי של המשתמש לא בתוקף ו/או כי חברת האשראי לא מכבדת את העסקה, נציג מטעם החברה ייצור קשר עם המשתמש לצורך השלמת העסקה, באמצעות כתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון שהוזנו בביצוע ההזמנה.

4.5. על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים בעת ביצוע ההזמנה כדי למנוע תקלות ועיכובים בביצוע ההזמנה. 

4.6. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה, יימסר למשתמש מספר ההזמנה באמצעות משלוח כתובת דוא"ל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. 

4.7. ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לחברה כי לא ניתן לספק אחד או יותר מה שירותים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר למשתמש, ולא יחויב המשתמש בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה בעניין זה. במקרה זה החברה תיצור קשר עם המשתמש ותודיע לו כי לא ניתן לספק את המוצר.

4.8. החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

5.שירות לקוחות

בשאלות לגבי השירותים, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

5.1. בטלפון: 03-6231315;

5.2. בדואר אלקטרוני: serviceresidents@ashtrom.co.il ;

5.3. בעמוד "צור קשר" באתר האינטרנט: לחצו כאן.
 

6.מדיניות ביטול  עסקאות

6.1. משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2. משתמש שביצע עסקה לרכישת שירותים באתר, יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם לסוג העסקה:

6.2.1. כאשר מדובר בשירותים שאינם מתמשכים – למשל, רכישת כרטיסים לאירועים בבניין, הזמנת חדר דיירים לאירוע ושירותי תחזוקה:

מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים, או מיום קבלת מסמך הגילוי בנוגע לעסקה (לפי המאוחר מביניהם), ובתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

6.2.2. כאשר מדובר בשירותים מתמשכים – למשל, השכרת מתחמים משותפים בפרויקטים של החברה, משרדים:

מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים, או מיום קבלת מסמך הגילוי בנוגע לעסקה (לפי המאוחר מביניהם), בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

6.2.3. שירותים שאינם בתשלום – למשל, ג'מבורי:

מכיוון שמדובר בשירותים שאינם בתשלום, נודה על ביטול השתתפות המשתמש מוקדם ככל שניתן ככל הניתן וזאת על מנת לאפשר למשתמשים אחרים ליהנות מהשירות.

6.3. ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

6.4. הייתה למשתמש זכות לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה (להלן: "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:

6.4.1. בטלפון: 03-6231315

6.4.2. בע"פ במקום העסק: הירקון 3, בני ברק, 5120124

6.4.3. בדוא"ל: serviceresidents@ashtrom.co.il

6.4.4. בדואר רשום: הירקון 3, בני ברק, 5120124

6.4.5. בעמוד לביטול עסקה באתר.

6.5. בהודעה ימסור המשתמש את שמו, מספר הזהות שלו וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

6.6. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מאי התאמה בין הפעילויות או השירותים לבין הפרטים שנמסרו לו עליהם, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.

6.7 .כמו כן, ככל שבוטלה עסקה למתן שירותים מתמשכים (כמפורט בסעיף 6.2.2. לעיל) והוחל במתן השירות, המשתמש ישלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

6.8. כמו כן, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מאי התאמה בין הפעילויות או השירותים לבין הפרטים שנמסרו לו עליהם, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.  

6.9. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

7.ביטול ההזמנה על-ידי החברה

7.1. החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת המשתמש ובין היתר ככל שנפלה טעות במחיר ההזמנה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.

7.2. החברה תשלח למשתמש הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין השירותים ותבטל את החיוב ששולם (אם וככל ששולם).

8.מבצעים, הטבות והנחות

8.1. החברה רשאית להציע באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבצעים, הטבות, הנחות ועוד וכן רשאית בכל עת להפסיק את כל אלה, להחליפם או לשנותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

8.2. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת מבצעים, הנחות, הטבות ועוד ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים, להפסיקם או להאריך אותם, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8.3. אין למשתמש זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הנחות, הטבות ועוד. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש למבצע, הטבה, הנחה.

8.4. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה).

8.5 . למרות האמור בסעיף 8.4 לעיל, שירותים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל השירותים). ככל שיוחזרו רק חלק שירותים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

8.6. במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה  תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.

9.אחריות ושירות

9.1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, למשתמש ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9.2. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

9.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את החברה. הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים של השירותים בפועל.

9.4. תמונות השירותים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה.

9.5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת שירותים, שימוש בהם וכל הכרוך והקשור בכך.

9.6. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור מוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

10.שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

11.משלוח דברי פרסומת, ניוזלטרים ודיוור ישיר

11.1. החברה מציעה למשתמש לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו-"החוק" בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

11.2. במילוי הפרטים באתר המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.

12.הפסקת פעילות האתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת שירותים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

13.קניין רוחני

13.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות  שירותים, תיאורם וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

13.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

13.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות שירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

13.4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

13.5. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

14.משלוח מסמכים למשתמש

14.1. החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דוא"ל שהמשתמש מסר לחברה, SMS, הודעות ועוד), מסמכים בקשר עם ההזמנה לרבות מסמכים פיננסיים.

14.2. מסמכים אלה כוללים, בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח למשתמש במקרים של עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) (ככל שרלוונטי), מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן  ועוד. שימוש של המשתמש באתר מהווה הסכמה לקבל מסמכים כאמור  בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף זה.

15.שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

15.1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.

15.2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.

15.3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

15.4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

15.5. לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.

15.6. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.

15.7. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

15.8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.

15.9. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.

15.10. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.  

15.11. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.

16.הפרת תנאי השימוש

הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

16.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;

16.2. לבטל את ההזמנה של המשתמש;

16.3. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית על פי כל דין.

17.מידע באתר

17.1. האתר כולל מידע כללי אודות החברה, תחום פעילותה השירותים השונים המוצעים על ידה באתר.

17.2. המידע והתכנים המוצגים באתר, בין באמצעות החברה ובין באמצעות צדדים שלישיים שנותנים שירותים לחברה, הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד על בסיס "AS-IS" והוא מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת. 

17.3. כמו כן, החברה רשאית לפרסם באתר מעת לעת חוות דעת של מומחים בתחומים הרלוונטיים לפעילותה של החברה, מאמרים, כתבות ועוד. החברה אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בתכנים האמורים.

17.4 בנוסף על האמור לעיל, המשתמש מאשר ומתחייב כי כל מידע שימסור ו/או שיפרסם באתר, לרבות כחלק מהשימוש בקבוצות הדיירים הפעילות באתר (להלן: "הפרסום") לא יכלול בתוכו תוכן פוליטי ו/או המעודד או שעשוי לעודד הפרת כל דין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ותקנות הגנת הפרטיות (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), התשנ"א-1991 (להלן: "תקנות פרסומת לקטינים"), חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות המשפטית") ו/או מסית לאלימות או לגזענות ו/או מיני ו/או הפוגע או עלול לפגוע בפרטיותו של אדם ו/או בבעלי מוגבלויות ורגשותיהם ו/או ברגשות דת ו/או בסמלי המדינה ו/או בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות של אדם שלישי אחר.

17.5 בנוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב כי הוא קיבל את כל ההסכמות הנדרשות לפרסום באתר מצדדים שלישיים המוזכרים ו/או המשתתפים בפרסום בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות. כמו כן, המשתמש מתחייב לעמוד בהוראות כל דין לרבות חוק הגנת הצרכן, חוק הגנת הפרטיות, תקנות פרסומת לקטינים וחוק הכשרות המשפטית.

17.6 המשתמש הוא בעל הזכויות בפרסום ומעניק לחברה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לערוך, לתקן ולשנות את הפרסום, מבלי שהחברה תידרש לעדכן את המשתמש על כך ומבלי לשלם לה כל תמורה על כך, ויראו את הפרסום כאילו נערך על ידי המשתמש עבור החברה בעקבות הזמנה שלה.

18.קישורים לאתרים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.

19.הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

20.תנאים נוספים

20.1. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

20.2. המחירים באתר כוללים מע"מ, ככל שחל.

20.3. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנת לחברה לפי כל דין. 

20.4. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

20.5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.  

 

*מעודכן לחודש אפריל 2023.       

bottom of page